Covid19

Med anledning av samhällsläget kommer ett antal konkreta åtgärder vidtas. Arrangören för en nära dialog med Förbundet och aktuella myndigheter och kommer att göra allt för att skapa ett så säkert arrangemang som möjligt. Grunden för detta kommer vara ett tydligt ansvarstagande från både arrangör och tävlingens deltagare, detta skall ske främst med utgångspunkt i det dokument som förbundet kommunicerade 16e juni kring riktlinjer för tävlingar inom bangolf. Dessa kan komma att uppdateras och vi ber alla deltagare att hålla sig informerade och vara medvetna om att deltagande sker på egen risk och att en viktig del i samhällets arbete mot spridning av Covid-19 är eget ansvar.

OBS! Vid behov att ställa in tävlingen pga samhällsutvecklingen och förändrade restriktioner kommer full återbetalning ske av inbetalda startavgifter. Om enskild spelare måste avanmäla sig pga egen eller nära anhörigs sjukdom kopplad till Covid-19 gäller samma sak.