Speltips

Golfbarens egen Viktor Lindgren gick en runda igår och fick i några spik.
Han satte allihop faktiskt, men antalet omtag med kameran är en hemlighet…;-)

De är spelade i nummerordning och de flesta hål har flera spellinjer och varianter som funkar, men prova gärna Viktors. Han vet vad han gör, och kom ihåg hans namn, för om några år kan han vara Golfproffs, just nu går han på college i USA.

Inför SAGM reserverar vi oss för att reglerna kan komma att påverka vissa av spel-linjerna som Viktor valt nu. Tävlingsledningens och bandesignerns grundinställning är dock att fri väg till hål gäller. Men detta bestäms slutligen tillsammans med domaren på plats i god tid innan tävlingen i höst.

Tävlingen

Slagspel över 6 varv där vinnarna i varje klass blir Svenska Mästare.
Klasser:
Öppen klass kan väljas av alla deltagare.
Nedre åldersgräns för deltagande är ungdom A (född 2006 eller tidigare)

Spelupplägg

Dag 1: 4 varv för samtliga klasser (startgrupper kan förekomma)
Dag 2: 2 varv för samtliga klasser (startgrupper kan förekomma), därefter koras Svenska Mästarna i varje klass.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra antalet varv på grund av väderförhållanden och/eller oväntat högt eller lågt deltagarantal. Ludvika-systemet avseende startordning utifrån resultat kommer användas vid minst 1 tillfälle och anpassas efter antalet varv.

Superfinal: Efter att ordinarie varv enligt ovan har spelats och Svenska Mästarna har korats så går automatiskt varje klassvinnare vidare till Superfinalen, tillsammans med de 12 bästa övriga spelarna från raka listan (totalt 18 spelare). Superfinalen avgörs över 2 varv där tidigare resultat inte räknas in utan det är en helt ny tävling. Efter dessa 2 varv så koras årets SAGM Champion 2020. Denna final finansieras separat och sponsras av bland annat City-Golf och kommer ha en större prissumma.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra upplägget och antalet varv för superfinalen utifrån tidsramar och sponsorers medverkan och eventuell media-anpassning.

Inbjudan & anmälan

För detaljerad info och priser se officiell inbjudan här:

.
.

Resultat

följ tävlingen online här

Träning

Fri träning för anmälda spelare 24-28 augusti klockan 08-21 samt tävlingsdagarna innan/efter tävlingen. Banan kommer vara avstängd för officiell träning klockan 08-18 den 27 & 28 augusti, övrig tid kan allmänhetsspelare eller andra arrangemang förekomma på banorna. Under officiella träningstiden 27-28 augusti skall klubbdräkt bäras.

Andra tider än ovan är träningsavgiften 120 kr/person/dag (frispelsallians gäller ej).

OBS! träningsgrupper för den officiella träningen framtaget i samråd med SBGF-representant;
torsdag 08-13, fredag 13-18; Samtliga anmälda spelare från Uppsala, Sundbyberg, Kristineberg, Norrtälje, Tantogården, Tyresö & AK-98
torsdag 13-18, fredag 08-13; samtliga anmälda spelare från övriga klubbar. Vänligen sprid till berörda klubbkamrater och vi ber er att påpeka eventuella felaktigheter samt specialönskemål (om det finns synnerligen goda anledningar) till info@sagm2020.se vi kommer inte kunna ta ställning till dialog här annat än vid uppenbara felskrivningar från vår sida.

.

Boll

Sagm2020 bollar

Spelupplägg

Endast en boll är tillåten under detta mästerskap, denna boll är en specialframtagen WMF-godkänd vanlig golfboll som tilldelas alla deltagare av arrangören.

Varje anmäld spelare tilldelas en SAGM2020-boll gratis, möjlighet finns att köpa 3 extra inklusive liten smidig väska/påse för 200:-.

Spelregler

Regelblad SAGM 2020
Definitioner;

Spelgräs – det kortare konstgräset där bollen spelas på varje bana.
Ruffgräs – det längre konstgräset som omger varje bana och utgör banans gräns.
Startlinje – vit målad linje (halvcirkelbåge) vid starten av varje bana som tillsammans med kant mellan spelgräs och ruffgräs markerar utslagsområdet.
Gränslinje – samma linje som beskrivs ovan.

Allt spel på tävling skall ske med den golfboll som arrangören tillhandahåller.
Brott mot denna regel innebär 7 slag på alla hål där felaktig boll har använts.

Bollen spelas från valfri plats på eller bakom den vita startlinjen, inom den cirkel som bildas av konstgräskanten. Boll måste vid tänjande på startlinjens gräns framåt alltid fysiskt tangera linjen för att anses vara spelad från utslagsområdet.

Boll som efter slag kommer tillbaka över startlinjen/gränslinjen skall nästa slag spelas där den bröt startlinjen/gränslinjen.

Boll får passera över ruffgräset på en bana så länge den följer banans tänkta spelväg och inte passerar utanför hinder eller utplacerade föremål. Boll som håller sig på spelgräset får alltid spelas valfri väg genom eller bredvid hinder.

Exempel och Förtydliganden på utvalda banor där det främst är relevant;
Hål 6 – att gena över ruffgräset på väg mot hålet är godkänt.
Hål 9 – att spela vänster om flaggstången är INTE godkänt, men att gena över eller ta hjälp av ruffgräset för styrning mot hålet är godkänt.
Hål 10 – boll skall alltid spelas via rännan mot hål och boll som på något sätt skär kanten för ruffgräset skall spelas om från senast spelade utgångspunkt.
Hål 11 – att passera utanför de röda bojarna på ruffgräset är INTE godkänt.
Hål 14 – att passera utanför hindret på ruffgräset är INTE godkänt.
Hål 17 – att spela vänster om vinschen är INTE godkänt, men att gena över eller ta hjälp av ruffgräset för styrning mot hålet är godkänt.

Boll som fastnar i ruffen skall placeras in den där den senast lämnade spelgräset.

Boll som ligger närmare sarg eller ruffgräskant än 20 centimeter får alltid flyttas ut upp till 20 centimeter, detta sker vinkelrätt.

Boll som ligger närmare hinder än 30 centimeter får alltid flyttas ut upp till 30 centimeter, detta sker vinkelrätt.

Inga straffslag kan utges utifrån hur bollen spelas eller hamnar under spelet.

För övrigt kring regler hänvisas till Svenska Bangolfförbundets sedvanliga regler samt vid behov, bedömningar på plats av tävlingens domare.

 

Superfinal

Söndag ca kl 13.00 kommer alla 6 klass-segrare samt därefter 12 bästa resultaten enligt raka listan, totalt 18 spelare (samt lika resultat) från ordinarie tävlingen göra upp i en historisk superfinal.
2 varv kommer spelas och totalt 110.000:- kommer fördelas enligt nedan;

Segrare 50.000:-
2:a plats 20.000:-
3:e plats 15.000:-
4:e plats 10.000:-
5:e plats 5.000:-
6:e plats 4.000:-
7:e plats 3.000:-
8:e plats 2.000:-
9:e plats 1.000:-


Vid lika resultat om 1:a plats efter 2 varv vidtar sudden death från bana 1, vid lika resultat om övriga prisplatser gäller delning.